Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.

Zdroj: Smlouva s Tureckem: EU prodala své hodnoty a stejně prohrála