Komisia údajne navrhne pokutu vo výške 250-tisíc eur za jedného neprijatého utečenca.

Zdroj: Európska komisia má pokutovať krajiny, ktoré odmietnu utečencov – svet.sme.sk