napsala Všudybylka   (pokračování) nevládní organizace – organizace, které nejsou pod kontrolou vlády, ale jejich financování pochází ze soukromých, často zahraničních zdrojů, které touto form…

Zdroj: ORWELLOVSKÝ PŘEVÁDĚCÍ SLOVNÍK POJMŮ 21. STOLETÍ | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!