Slovenská atlantická komisia ocenila bývalú ministerku zahraničných vecí USA Madelaine Albrightovú. Nie celkom tomu rozumiem.

Zdroj: Albrightová si ocenenie nezaslúži | Konzervatívny denník