Téme mimovládnych organizácií za venujeme pravidelne. Podľa nás je väčšina z nich nástrojom politiky krajín, ktoré pod rúškou ľudskoprávnej a antidiskriminačnej ideológie presadzujú záujem cudzích …

Zdroj: Liga za ľudské práva určite nekope za Slovensko – MEDZIČAS