Proti prijatiu eura sú približne dve tretiny obyvateľov ČR.

Zdroj: O prínose eura sa presvedčte na Slovensku,vyzýva Čechov podpredseda EK