Tretina ľudí sa domnieva, že ČR by mala prijať utečencov len dočasne, a to dovtedy, kým sa budú môcť vrátiť do svojich krajín.

Zdroj: Proti prijímaniu utečencov sa vyslovilo 60 percent Čechov – Zahraničie – TERAZ.sk