EK k monitoringu prikročila z dôvodu, že v Poľsku sa momentálne nerešpektujú záväzné rozhodnutia ústavného súdu.

Zdroj: EK bude monitorovať dodržiavanie princípov právneho štátu v Poľsku – Zahraničie – TERAZ.sk