Podľa znenia tohto zákona sa bude ruský Ústavný súd riadiť princípom nadradenosti Ústavy Ruskej federácie nad rozhodnutiami medzinárodných či nadnárodných súdov.

Zdroj: Putin podpísal zákon umožňujúci Rusku nerešpektovať rozhodnutia ESĽP