Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu.

Zdroj: Blogy Slobodného vysielača – Blogy Slobodného vysielača