Zdroj: V USA prijali dôležitý zákon o vesmíre. Umožňuje privatizáciu využívania surovín z kozmu