Ak Čislák podľa Kaveckej verejne prisľúbi, že ich požiadavky zapracuje, sestry sú ochotné začať s ním diskusiu na riešenie vzniknutej situácie.

Zdroj: Výpovede zatiaľ podalo 994 sestier, späť ich vzalo 14