Slovensko žiada, aby Súdny dvor vyhlásil rozhodnutie Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka za neplatné.

Zdroj: R. FICO: Slovensko podalo žalobu pre rozhodnutie o povinných kvótach